ANGIELSKI DLA DZIECI

Angielski dla dzieci

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w grupach maksymalnie 4 – 6 osobowych w miejscu wskazanym przez klienta. Taka liczba pozwala zarówno na pracę grupową, jak i indywidualne podejście do ucznia.

DZIECI 2-9 lat

ENGLISH IS FUN!!!   (Angielski to zabawa)

Celem zajęć jest zaszczepienie pasji do nauki języka obcego poprzez gry, zabawy, piosenki ruchowe. Dzieci bawiąc się przestają traktować język angielski jako obcy :).  Wykorzystujemy niektóre elementy pedagogiki Montessori.

DZIECI 10-13 lat

Nauka języka zaczyna nabierać poważnego charakteru. Niedługo różnego rodzaju egzaminy i w związku z tym zaczynamy skupiać się na poszczególnych umiejętnościach językowych, a także na technikach zdawania egzaminów.